Miljolare.no

Art: Rusttjernaks (Potamogeton alpinus)

Rusttjernaks (Potamogeton alpinus)

Rusttjønnaks (0.3-1m) finnes ofte bare med undervannsblad, men kan også ha flyteblad. Planten greiner seg noe mot toppen. Undervannsbladene er sittende og har en rustbrun farge. De er avlange (6-15cm lange) med butt spiss. Flytebladene (3-8cm lange) er noe skinnende og lysegrønne. Jordstenglene er lyse (hvite) og slanke, med ganske mange ledd. Rusttjønnaks finnes både i innsjøer og elver i de fleste vanntyper over hele landet. Ikke i forsurete vann.

Andre navn: rusttjønnaks

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Klasse    Enfrøblader (Liliopsida)
Familie     Tjernaksfamilien (Potamogetonaceae)
Slekt      Tjernaksslekta (Potamogeton)
Art       Rusttjernaks (Potamogeton alpinus)