Miljolare.no

Art: Alm (Ulmus glabra)

Alm (Ulmus glabra)
Opphavsrett: Siri Skoglund

Alm er ikke et vanlig tre i vår flora. Almeskog finner vi bare på små områder. Den er kravfull både når det gjelder jordbunnen og varme. Alm er det mest utbredte “edelløvtreet”. Det er i bratte sydvendte lier vi finner det meste av edelløvskogene i dag. I varmetiden for 7000-4500 år siden var disse skogene mye vanliger. De fleste gamle almetrærne våre har ikke sin naturlige slanke høye form, men bærer preg av lang tids lauving. Stammen er kort og mange sidegreiner står opp fra hovedstammen. Almeløvet var det beste løvet dyrene fikk. Almebarken ble brukt til å blande opp mel. Almeved er brun og hard og ble bl.a. brukt til ski og andre nyttegjenstnader.

Kjennetegn: Alm er lett å kjenne igjen på de nokså store og skeive bladene som er dobbelt sagtannet. De er sterkt rue av stive hår på oversiden. Bladene sitter i to rader på greinene og treet blir derfor bygd opp i etasjer. På avstand kan man kjenne igjen treet på dette. Frukten har breie vinger som likner på papir.

Engelsk navn: Wych Elm

Rødlistestatus (2015): Sårbar

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Almefamilien (Ulmaceae)
Slekt      Almeslekta (Ulmus)
Art       Alm (Ulmus glabra)
Underart        Bergalm (Ulmus glabra subsp. montana)
Underart        Skogalm (Ulmus glabra subsp. glabra)