Miljolare.no

Art: Svartor (Alnus glutinosa)

Svartor (Alnus glutinosa)
Opphavsrett: Narve Brattenborg

Kjennetegn: Blanke blad som er helt uten spiss og ofte en innbuktning i spissen. Barken er mørkegrå og sprekker opp. Veden er hard. Hunnraklene er korte og sitter på lange skaft. Under modningen blir de runde og treharde.

Leveområde: Svartor er nokså varmekjær og forlanger fuktig muldrik jord. Den hører hjemme langs vassdrag i lavlandet, i sumpskog og på myrlendt mark som kommer ned i fjæra.

Utbredelse: Den holder seg stort sett til kysten og går opp til Trøndelag.

Engelsk navn: Black Alder

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Bjørkefamilien (Betulaceae)
Slekt      Oreslekta (Alnus)
Art       Svartor (Alnus glutinosa)