Miljolare.no

Slekt: Aquila-ørner (Aquila)

Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Ole Øystein Nybø
Apalset (Ålesund, Møre og Romsdal)
Skjære (5)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Gråspurv (2)
Kongeørn (1)
Kråke (1)
Løvmeis (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Kjell grimsby
Høgåsen/Tonstad (Sirdal, Agder)
Grønnfink (120)
Kjøttmeis (90)
Blåmeis (22)
Gråsisik (4)
Kråke (4)
Skjære (3)
Dompap (2)
Fuglekonge (2)
Grønnsisik (2)
Nøtteskrike (2)
Svartmeis (2)
Svarttrost (2)
Brunsisik (1)
Flaggspett (1)
Gråtrost (1)
Kongeørn (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Kjell grimsby
Høgåsen/Tonstad (Sirdal, Agder)
Grønnfink (120)
Kjøttmeis (90)
Bjørkefink (22)
Gråsisik (4)
Kråke (4)
Skjære (3)
Dompap (2)
Fuglekonge (2)
Grønnsisik (2)
Nøtteskrike (2)
Svartmeis (2)
Svarttrost (2)
Brunsisik (1)
Flaggspett (1)
Gråtrost (1)
Kongeørn (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2012
Jørgen Søraker
Søraker (Ørland, Trøndelag)
Gråspurv (19)
Kråke (12)
Skjære (6)
Blåmeis (4)
Pilfink (4)
Grønnfink (3)
Kjøttmeis (3)
Gulspurv (1)
Havørn (1)
Kongeørn (1)
Løvmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Gunn Nyborg
Tørstadbrønnen (Indre Fosen, Trøndelag)
Blåmeis (16)
Kjøttmeis (11)
Dompap (5)
Granmeis (5)
Gulspurv (5)
Svartmeis (5)
Grønnfink (3)
Nøtteskrike (3)
Ravn (3)
Skjære (3)
Gråspett (2)
Kråke (2)
Flaggspett (1)
Kongeørn (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2012
Kim Sørensen
Sprova (Steinkjer, Trøndelag)
Kjøttmeis (14)
Nøtteskrike (5)
Gulspurv (4)
Granmeis (3)
Kongeørn (1)
Skjære (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Trond Berg
Sør-Agåsen (Elverum, Innlandet)
Granmeis (10)
Ravn (9)
Svartmeis (6)
Flaggspett (1)
Kjøttmeis (1)
Kongeørn (1)
Skjære (1)
Svartspett (1)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2012
Gunn Nyborg
Tørstadbrønnen (Indre Fosen, Trøndelag)
Blåmeis (15)
Kjøttmeis (9)
Dompap (7)
Granmeis (4)
Svartmeis (4)
Kråke (3)
Grønnfink (2)
Nøtteskrike (2)
Ravn (2)
Flaggspett (1)
Gråspett (1)
Kongeørn (1)
Skjære (1)
Spurvehauk (1)
Svartspett (1)
Varsler (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2012
Gunn Langaas
Sletten (Senja, Troms)
Kjøttmeis (22)
Granmeis (17)
Grønnfink (14)
Ærfugl (11)
Ravn (7)
Gråmåke (5)
Havørn (5)
Rype (5)
Skjære (5)
Dompap (4)
Kråke (4)
Stokkand (4)
Bjørkefink (3)
Gråhegre (3)
Gråspurv (3)
Rødvingetrost (3)
Toppskarv (3)
Bokfink (2)
Hønsehauk (2)
Orrfugl (2)
Jordugle (1)
Kongeørn (1)
Nøtteskrike (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
15.01.2012
Jan Ivar Østlyng
Grønøra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
Gulspurv (15)
Kjøttmeis (14)
Dompap (10)
Toppmeis (9)
Blåmeis (8)
Sidensvans (7)
Granmeis (6)
Nøtteskrike (6)
Skjære (6)
Grønnfink (4)
Kråke (3)
Trekryper (3)
Flaggspett (2)
Hønsehauk (1)
Kongeørn (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
 
Dyreobservasjoner
27.11.2011
Jan Tangvald
Eikenes (Drangedal, Telemark)
Kongeørn (Aquila chrysaetos)
 
Dyreobservasjoner
08.10.2011
Skien videregående skole/Avd Brekkeby
Arbuvollen, Haukeli (Vinje, Telemark)
Kongeørn (Aquila chrysaetos)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
04.06.2011
Otto Ottemo
Vesterfjell (Senja, Troms)
Kongeørn (Aquila chrysaetos)
Falkefugler (Falconiformes)
 
Når kommer våren?
02.06.2011
Harry Bernhard Larsen
Hallingskarvet (Hol, Buskerud)
29.05.2011 Ankomst vipe
29.05.2011 Ankomst gjøk
29.05.2011 Ankomst kongeørn
29.05.2011 Ankomst storlom
 
Når kommer våren?
03.04.2011
Olaf Rudi
Midtre Rudi (Sel, Innlandet)
01.03.2011 Ankomst granmeis
01.01.2011 Ankomst dompap
10.01.2011 Ankomst nøtteskrike
01.01.2011 Ankomst spettmeis
20.03.2011 Ankomst kongeørn
25.03.2011 Ankomst svarttrost
01.02.2011 Ankomst sidensvans
10.03.2011 Ankomst grønnfink
01.01.2011 Ankomst pilfink
01.01.2011 Ankomst blåmeis
01.01.2011 Ankomst skjære
01.01.2011 Ankomst kjøttmeis
01.02.2011 Ankomst kråke
01.01.2011 Ankomst kaie
 
««første 556 - 570 av 573 siste»»