Miljolare.no

Art: Svarthalespove (Limosa limosa)

Svarthalespove (Limosa limosa)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

I Norge har svarthalespoven en meget begrenset utbredelse. Vi finner to underarter her, den nordlige, islandske islandica, og den sørlige limosa. Vi finner den sørlige underarten hovedsaklig hekkende på Jæren, men den er også påvist andre steder, som et par ganger ved Oslofjorden, og på mørekysten og Trøndelag. Limosa har et noe forskjallig habitatvalg enn islandica. Limosa foretrekker dyrket mark, med nærliggende våtmark, mens islandica finnes gjerne ved myrer og lyngheier. Arten fortrekker å spise insekter, snegler og rumpetroll m.m. Islandica har sin utbredelse i Norge stort sett konsentrert til Lofoten. Under trekket finner vi svarthalespover helst i mudrete våtmark, men også i fjæreområder. April-mai, og juli-september utgjør vår- og høsttrekket. De to forskjellige underartene har forskjellige overvintringsområder. Limosa har tilhold i Afrika nord for Sahara, mens islandica tilbringer gjerne vinteren på de Britiske øyer.

Engelsk navn: Black-tailed Godwit

Rødlistestatus (2021): Kritisk truet

Lyd:

Lyd fra svarthalespove
© Alberto Masi

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Fugler (Aves)
Orden    Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie     Snipefamilien (Scolopacidae)
Slekt      Limosa
Art       Svarthalespove (Limosa limosa)