Miljolare.no

Art: Kvartbekkasin (Lymnocryptes minimus)

Hos oss hekker kvartbekkasinen kun i indre deler av Finnmark, og der kun fåtallig. Den foretrekker fuktig myrlandskap, men påtreffes også i tørrere områder med buskvegetasjon. Det er gjort få undersøkelser på hvor stor den norske bestanden kan være, men de siste tallene antyder et sted mellom 1000-5000 par. På trekket finner vi arten hovedsaklig ved kysten i typisk fuktig bekkasinhabitat, men også ved isløse myrområder i innlandet. Sees som regel i september-oktober i Sør-Norge, men noen overvintrer hver år på vestlandet. De fleste fuglene overvintrer fra Frankrike til Nord-Afrika. Arten er uhyre sjelden på vårtrekk i Norge, men hovedtrekket forbi de Britiske øyer skjer i mars-april.

Engelsk navn: Jack Snipe

Lyd:

Lyd fra kvartbekkasin
© Alberto Masi

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Fugler (Aves)
Orden    Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie     Snipefamilien (Scolopacidae)
Slekt      Lymnocryptes
Art       Kvartbekkasin (Lymnocryptes minimus)