Miljolare.no

Art: Gulnebblom (Gavia adamsii)

Gulnebblommen er tilnærmet sirkumpolar i sin utbredelse, og den hekker hele veien østover gjennom den russiske tundraen og inn i Alaska. Trolig overvintrer størstedelen av verdensbestanden langs kysten av Norge, med tyngdepunktet i forekomsten lenger nord enn islommen. Gulnebblommen regnes som sjelden sør for Møre & Romsdal, med unntak av trekkperiodene i april-mai og oktober-november da en del individer observeres langs kysten av Vestlandet sør til Lista. De fleste individene, som om vinteren vanligvis opptrer alene, finnes langs ytre deler av Trøndelagskysten, Nordland og Troms. Gulnebblommen ligger ofte lenger ut i mer eksponerte sjøområder enn islommen, og går ofte lenger inn i de nordnorske fjordene.

Andre navn: gulnebbet islom

Engelsk navn: Yellow-billed Diver

Forvekslingsarter: Islom (Gavia immer)

Rødlistestatus (2021): Sårbar

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Fugler (Aves)
Orden    Lomfugler (Gaviiformes)
Familie     Lomfamilien (Gaviidae)
Slekt      Gavia
Art       Gulnebblom (Gavia adamsii)