Miljolare.no

Art: Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea)

Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea)
Opphavsrett: Narve Brattenborg

Finnes over hele landet fra kysten og høyt opp i fjellet. Tyttebærlyng vokser i lyngheier, i furuskog og på rabber i fjellet. Den vil helst ha det næringsfattig og krever en del lys for å blomstre og sette bær. Planten har stor økonomisk betydning siden vi lager syltetøy av bærene. De sure bærene er svært holdbare fordi de inneholder benzosyrer som virker konserverende.

Kjennetegn: Tyttebær kan forveksles med melbær som også har vintergrønne læraktige blad og røde bær, men de skiller seg ut ved sin matteforma vekst og blad med flate kanter. Tyttebær har innrullet bladkant og vokser rett opp fra greinsystemer under jorden.

Andre navn: tytebær

Engelsk navn: Cowberry

Forvekslingsarter: Melbær (Arctostaphylos uva-ursi)

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Lyngfamilien (Ericaceae)
Slekt      Bærlyngslekta (Vaccinium)
Art       Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea)
Underart        Småtyttebær (Vaccinium vitis-idaea subsp. minus)
Underart        Stortyttebær (Vaccinium vitis-idaea subsp. vitis-idaea)