Miljolare.no

Art: Korsandemat (Lemna trisulca)

Andre navn: krossandemat

Rødlistestatus: Nær truet

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Klasse    Enfrøblader (Liliopsida)
Familie     Myrkonglefamilien (Araceae)
Slekt      Andematslekta (Lemna)
Art       Korsandemat (Lemna trisulca)