Miljolare.no

Slekt: Kreklingslekta (Empetrum)

Vi har en art i denne slekten. Krekling deles videre i to undrearter, krekling (ssp. nigrum) og fjellkrekling (ssp. hermafroditum). Krekling vokser stort sett i lavlandet og fjellkrekling i fjellet, til sammen dekker de det meste av landet. Ellers er forskjellen at krekling er enkjønnet, fjellkrekling tokjønnet.

Blomstene er tretallige med fri krone. Tretallighet er ellers uvanlig hos de tofrøbladete plantene.

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Lyngfamilien (Ericaceae)
Slekt      Kreklingslekta (Empetrum)
Art       Krekling (Empetrum nigrum)
Underart        Fjellkrekling (Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum)
Underart        Storkrekling (Empetrum nigrum subsp. nigrum)