Miljolare.no

Slekt: Kløverslekta (Trifolium)

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Erteblomstfamilien (Fabaceae)
Slekt      Kløverslekta (Trifolium)
Art       Bakkekløver (Trifolium montanum)
Art       Bleikkløver (Trifolium pallidum)
Art       Blodkløver (Trifolium incarnatum)
Art       Brunkløver (Trifolium spadiceum)
Art       Egyptkløver (Trifolium alexandrinum)
Art       Frynsekløver (Trifolium suffocatum)
Art       Fôrkløver (Trifolium hybridum)
Art       Gullkløver (Trifolium aureum)
Art       Harekløver (Trifolium arvense)
Art       Hvitkløver (Trifolium repens)
Art       Jordbærkløver (Trifolium fragiferum)
Art       Jordkløver (Trifolium subterraneum)
Art       Kaliforniakløver (Trifolium microcephalum)
Art       Krabbekløver (Trifolium campestre)
Art       Kurvkløver (Trifolium tridentatum)
Art       Musekløver (Trifolium dubium)
Art       Møllekløver (Trifolium ciliolatum)
Art       Nøstekløver (Trifolium glomeratum)
Art       Okerkløver (Trifolium badium)
Art       Purpurkløver (Trifolium rubens)
Art       Rødkløver (Trifolium pratense)
Art       Skogkløver (Trifolium medium)
Art       Smalkløver (Trifolium angustifolium)
Art       Spyttkløver (Trifolium spumosum)
Art       Stripekløver (Trifolium striatum)
Art       Sveltkløver (Trifolium micranthum)
Art       Svinekløver (Trifolium retusum)
Art       Vendekløver (Trifolium resupinatum)