Miljolare.no

Rike: Planteriket (Plantae)

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Stivt brasmegras (Isoëtes lacustris)12.09.199012.09.1990Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Botnegras (Lobelia dortmanna)12.09.199012.09.1990Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Mykt brasmegras (Isoëtes echinospora)12.09.199012.09.1990Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Tjernaks (Potamogeton natans)12.09.199012.09.1990Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Furuslekta (Pinus sp.)12.09.199012.09.1990Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Granslekta (Picea sp.)12.09.199012.09.1990Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Osp (Populus tremula)12.09.199012.09.1990Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Bjørkeslekta (Betula sp.)12.09.199012.09.1990Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Vier (Salix sp.)12.09.199012.09.1990Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Takrør (Phragmites australis)12.09.199012.09.1990Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)08.09.199208.09.1992Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Gul nøkkerose (Nuphar lutea)08.09.199208.09.1992Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Tjønnaks (Potamogeton sp.)05.09.199405.09.1994Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Gul nøkkerose (Nuphar lutea)05.09.199405.09.1994Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Takrør (Phragmites australis)05.09.199405.09.1994Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Lønneslekta (Acer sp.)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Einer (Juniperus communis)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Rogn (Sorbus aucuparia)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Bjørkeslekta (Betula sp.)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Selje (Salix caprea)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Granslekta (Picea sp.)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Furuslekta (Pinus sp.)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Botnegras (Lobelia dortmanna)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Stivt brasmegras (Isoëtes lacustris)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Mykt brasmegras (Isoëtes echinospora)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Tjernaks (Potamogeton natans)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Hvit nøkkerose (Nymphaea alba)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Takrør (Phragmites australis)09.09.199309.09.1993Korssjøen (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Laksesnøre (Chaetomorpha melagonium)13.09.198913.09.1989Skjelbreidvatnet (Bjørnafjorden, Vestland)
Kråkefotfamilien (Lycopodiaceae indet.)13.09.198913.09.1989Skjelbreidvatnet (Bjørnafjorden, Vestland)
Tjernaks (Potamogeton natans)18.09.199018.09.1990Skjelbreidvatnet (Bjørnafjorden, Vestland)
Rødalger (Rhodophyta indet.)16.06.200016.06.2000Holmavike (Sandnes, Rogaland)
Grønnalger (Chlorophyta indet.)16.06.200016.06.2000Holmavike (Sandnes, Rogaland)
Rødalger (Rhodophyta indet.)16.06.200016.06.2000Holmavike (Sandnes, Rogaland)
Grønnalger (Chlorophyta indet.)16.06.200016.06.2000Holmavike (Sandnes, Rogaland)
Rødalger (Rhodophyta indet.)16.06.200016.06.2000Holmavike (Sandnes, Rogaland)
Grønnalger (Chlorophyta indet.)16.06.200016.06.2000Holmavike (Sandnes, Rogaland)
Rødalger (Rhodophyta indet.)16.06.200016.06.2000Holmavike (Sandnes, Rogaland)
Grønnalger (Chlorophyta indet.)16.06.200016.06.2000Holmavike (Sandnes, Rogaland)
Rødalger (Rhodophyta indet.)16.06.200016.06.2000Holmavike (Sandnes, Rogaland)
Grønnalger (Chlorophyta indet.)16.06.200016.06.2000Holmavike (Sandnes, Rogaland)
Rødalger (Rhodophyta indet.)16.06.200016.06.2000Holmavike (Sandnes, Rogaland)
Grønnalger (Chlorophyta indet.)16.06.200016.06.2000Holmavike (Sandnes, Rogaland)
Rødalger (Rhodophyta indet.)16.06.200016.06.2000Holmavike (Sandnes, Rogaland)
Grønnalger (Chlorophyta indet.)16.06.200016.06.2000Holmavike (Sandnes, Rogaland)
Rødalger (Rhodophyta indet.)16.06.200016.06.2000Holmavike (Sandnes, Rogaland)
Grønnalger (Chlorophyta indet.)16.06.200016.06.2000Holmavike (Sandnes, Rogaland)
Rødalger (Rhodophyta indet.)16.06.200016.06.2000Holmavike (Sandnes, Rogaland)
Grønnalger (Chlorophyta indet.)16.06.200016.06.2000Holmavike (Sandnes, Rogaland)
Rødalger (Rhodophyta indet.)16.06.200016.06.2000Holmavike (Sandnes, Rogaland)