Miljolare.no

Art: Krykkje (Rissa tridactyla)

Krykkje (Rissa tridactyla)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Krykkja er den mest utprega marine arten av måkene. De hekker i kolonier fra Rogaland til Finnmark. De største koloniene finner vi helt nord i landet, bortsett fra Runde ved Ålesund, som har minst 50 000 hekkende par. Totalt teller den norske bestanden omtrent halv million par.

Krykkja holder seg utelukkende til havs utenfor hekketiden, og den lever av små marine dyr og fisk. Man finner arten over hele Nordatlanteren, og norske fugler er gjenfunnet fra Marokko til New-Foundland.

Hekkingen begynner i mai, men fuglene ankommer hekkeplassene allerede så tidlig som mars.

Engelsk navn: Black-legged Kittiwake

Forvekslingsarter: Dvergmåke (Hydrocoloeus minutus), Fiskemåke (Larus canus), Sabinemåke (Xema sabini)

Rødlistestatus: Sterk truet

Lyd:


Lyd fra krykkje © Alberto Masi

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Fugler (Aves)
Orden    Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie     Måkefamilien (Laridae)
Slekt      Rissa
Art       Krykkje (Rissa tridactyla)