Miljolare.no

Slekt: Dafnier (Daphnia)

Dafnier (Daphnia)
Opphavsrett: Brage Førland

Dafnier er små krepsdyr som lever i innsjøer og dammer over hele landet. De lever hovedsaklig ute i de frie vannmassene, selv om du også kan finne de langs land. Små dyr som lever ute i vannmassene kalles dyreplankton. De spiser planteplankton, og blir selv spist av større dyr, inkludert fisk.

Kjennetegn: Dafniene fanges lettest med en planktonhåv, og i et prøveglass kan du se dem som små prikker som beveger seg, 1-2 millimeter store. Når de legges under en lupe, ser du at de har et hode med en “snute” og ett stort, mørkt øye. Dafnine kan ligne på sin kusine Bosmina, me de skilles fra hverandre ved at Bosmina har en lang snabel der Dafnia har sin lille snute.

Dafnier kan formere seg uten befruktning, også kalt jomfrufødsel. Det vil si at mødre lager døtre som er genetiske kopier av seg selv. De blir raskt voksne, og kan få barn når de er to uker gamle. Voksne dafnier kan legge et nytt kull hver tiende dag, og det kan være 20 barn i ett kull. Når alle barna er døtre som selv kan produsere like mange barn, kan dafniene raskt bli mange dersom det er nok mat, slik som i en innsjø om våren når algene blomster opp.

Dafniene kan også ha vanlig formering med befrukting. Dette skjer særlig om høsten, da produserer de hanner og lager hvileegg som kan tåle tørke og frost.

Den spesielle reproduksjonsmåten gjør at dafnier er mye brukt som forsøksdyr. De har kort livssyklus, produserer mange unger, og alle barna i et kull har likt genmateriale.

Andre navn: dafnia

Forvekslingsarter: Bosmina

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Leddyr (Arthropoda)
Underrekke  Krepsdyr (Crustacea)
Klasse   Bladføttinger (Branchiopoda)
Orden    Vannlopper (Cladocera)
Familie     Daphnidae
Slekt      Dafnier (Daphnia)
Art       Daphnia cristata
Art       Daphnia cucullata
Art       Daphnia galeata
Art       Daphnia hyalina
Art       Daphnia longiremis
Art       Daphnia longispina
Art       Daphnia magna
Art       Daphnia pulex