Miljolare.no

Art: Daphnia hyalina

Likner svært nye på D. longispina, og adskillelsen mellom de to artene er stadig usikker. Typiske D. hyalina er bare kjent fra en del innsjøer på Østlandet, men den er vanligere lenger sør i Europa. Siden artene er forvekslet i over 100 år, er det vanskelig å vite om de egentlig lever i forskjellige innsjøtyper. Registreringene i Norge tyder på at D. hyalina helst finnes i litt næringsrike vann hvor det også finnes en del pelagisk fisk, men ikke med overtette fiskebestander.

Forvekslingsarter: Daphnia longispina

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Leddyr (Arthropoda)
Underrekke  Krepsdyr (Crustacea)
Klasse   Bladføttinger (Branchiopoda)
Orden    Vannlopper (Cladocera)
Familie     Daphnidae
Slekt      Dafnier (Daphnia)
Art       Daphnia hyalina