Miljolare.no

Slekt: Chaetoceros

Chaetoceros

Kiselalgeslekten Chaetoceros er en dominerende slekt i vårplanktonet i våre farvann. Hos denne slekten dannes lange cellekjeder som karakteriseres ved de fire børstene som stikker ut fra hver av cellene. Sett fra lokksiden er cellene runde.

Systematikk:

RikeDet gule riket (Chromista)
Rekke Kiselalger (Bacillariophyta)
Klasse  Kiselalger (Bacillariophyceae)
Orden   Centrales
Underorden    Biddulphiineae
Familie     Chaetoceraceae
Slekt      Chaetoceros
Art       Chaetoceros atlanticus
Art       Chaetoceros concavicornis
Art       Chaetoceros curvisetus
Art       Chaetoceros debilis
Art       Chaetoceros decipiens
Art       Chaetoceros socialis