Miljolare.no

Familie: Myrkonglefamilien (Araceae)

Andre navn: andematfamilien

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Klasse    Enfrøblader (Liliopsida)
Familie     Myrkonglefamilien (Araceae)
Slekt      Andematslekta (Lemna)
Art       Klumpandemat (Lemna gibba)
Art       Japanandemat (Lemna japonica)
Art       Andemat (Lemna minor)
Art       Korsandemat (Lemna trisulca)
Art       Strengandemat (Lemna turionifera)
Slekt      Munkehetteslekta (Arum)
Art       Flekkmunkehette (Arum maculatum)
Slekt      Muslingblomslekta (Pistia)
Art       Muslingblom (Pistia stratiotes)
Slekt      Myrkongleslekta (Calla)
Art       Myrkongle (Calla palustris)
Slekt      Skunkkalaslekta (Lysichiton)
Art       Skunkkala (Lysichiton americanus)
Slekt      Storandematslekta (Spirodela)
Art       Stor andemat (Spirodela polyrhiza)