Miljolare.no

Familie: Skjermplantefamilien (Apiaceae)

Skjermplantefamilien (Apiaceae)
Opphavsrett: Siri Skoglund

I Norge inneholder familien rundt 40 arter. Skjermplantefamilien består av urter hvor de små blomstene er samlet i småskjermer som til sammen danner en storskjerm. Bladene er ofte flikete og oppdelte og har bladslirer som omslutter stengelen. Stenglene er hule og planten har ofte sterk lukt på grunn av aromatiske stoffer.

En viktig bestemmelseskarakter for skjermplantene er støttebladene som sitter under skjermene. Disse kalles for småsvøp når de sitter under småskjermene og storsvøp når de sitter under storskjermen. Støttebladene kan ha ulik form eller mangle helt.

Frukten hos skjermplantene kalles for spaltefrukt, og form og struktur på frukten er også en viktig bestemmelseskarakter.

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Skjermplantefamilien (Apiaceae)
Slekt      Bjørnekjeksslekta (Heracleum)
Slekt      Bjørnerotslekta (Meum)
Slekt      Dillslekta (Anethum)
Slekt      Giftkjeksslekta (Conium)
Slekt      Gjeldkarveslekta (Pimpinella)
Slekt      Gulrotslekta (Daucus)
Slekt      Hestekjørvelslekta (Oenanthe)
Slekt      Hjorterotslekta (Seseli)
Slekt      Hundekjeksslekta (Anthriscus)
Slekt      Hundepersilleslekta (Aethusa)
Slekt      Hvitrotslekta (Laserpitium)
Slekt      Hønsekjeksslekta (Turgenia)
Slekt      Jordnøttslekta (Conopodium)
Slekt      Karveslekta (Carum)
Slekt      Klengekjeksslekta (Caucalis)
Slekt      Knollkarveslekta (Bunium)
Slekt      Knollkjeksslekta (Chaerophyllum)
Slekt      Korianderslekta (Coriandrum)
Slekt      Krusfrøslekta (Selinum)
Slekt      Kvannslekta (Angelica)
Slekt      Løpstikkeslekta (Levisticum)
Slekt      Melkerotslekta (Peucedanum)
Slekt      Møllekjeksslekta (Elaeosticta)
Slekt      Møllesellerislekta (Cyclospermum)
Slekt      Narregulrotslekta (Ammi)
Slekt      Pastinakkslekta (Pastinaca)
Slekt      Persilleslekta (Petroselinum)
Slekt      Russekjeksslekta (Conioselinum)
Slekt      Rødkjeksslekta (Torilis)
Slekt      Sanikelslekta (Sanicula)
Slekt      Sanktpeterskjermslekta (Crithmum)
Slekt      Sellerislekta (Apium)
Slekt      Selsnepeslekta (Cicuta)
Slekt      Silaum
Slekt      Skvallerkålslekta (Aegopodium)
Slekt      Spanskkjørvelslekta (Myrrhis)
Slekt      Spisskumslekta (Cuminum)
Slekt      Stikleslekta (Eryngium)
Slekt      Stjerneskjermslekta (Astrantia)
Slekt      Strandkjeksslekta (Ligusticum)
Slekt      Vasskjeksslekta (Berula)
Slekt      Venuskamslekta (Scandix)
Slekt      Vingekjeksslekta (Smyrnium)