Miljolare.no

Slekt: Blærerotslekta (Utricularia)

Blærerotslekta (Utricularia)

I Norge finnes det 6 arter av blærerot. Alle er rotløse planter som flyter fritt nede i vannet eller ligger på bunnen. Bladene er spede og findelte. Den minste arten, liten blærerot, mangler torner eller hår langs bladranden, mens de øvrige har det. Smådyr blir fanget av blærer på bladflikene. Alle blærerot-artene kan klare seg uten disse smådyrene, men det er vist at de klarer seg langt bedre dersom de har tilgang på store mengder smådyr. Blomstene er gule og sitter på lange blomsterstengler som stikker opp av vannet. Blomstene utvikles imidlertid bare hos planter som vokser under rolige forhold, oftest på grunt vann. De fleste blærerot-artene er knyttet til næringsfattige og ofte sure vann, gjerne i myrtjern. Kan finnes i store mengder i forsurete innsjøer. Den største blærerot-arten (som kan ha meterlange skudd) kan også finnes i næringsrikt vann. Blærerot-artene finnes i hele landet.

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Blærerotfamilien (Lentibulariaceae)
Slekt      Blærerotslekta (Utricularia)
Art       Gytjeblærerot (Utricularia intermedia)
Art       Mellomblærerot (Utricularia ochroleuca)
Art       Småblærerot (Utricularia minor)
Art       Storblærerot (Utricularia vulgaris)
Art       Sumpblærerot (Utricularia stygia)
Art       Vrangblærerot (Utricularia australis)