Miljolare.no

Art: Spisslønn (Acer platanoides)

Spisslønn (Acer platanoides)
Opphavsrett: Narve Brattenborg

Kjennetegn: Femdelt blad med noen få, spisse tenner. Bladene blir ofte røde om høsten. Spisslønn blomstrer på bar kvist og blomsterkvastene står rett opp. Fruktene (“nesene”) har “helikoptervinger”, og vinkelen mellom de to vingene er over 90 grader. Bladskaft og unge greiner har melkesaft.

Spisslønn er viltvoksende på Østlandet og nedover Sørlandet, men den danner ikke store skoger. Trærne vokser raskt på god jord i tørre skoger og urer. Ellers er den plantet nord til Troms og har spredt seg i alle fall i Nord Trøndelag muligens opp til Nordland. Lønnebladene er gulgrønne uten hår. Bladlappene har noen få kvasse tenner og om høsten kan de få flotte rød-oransje farger. De svarte flekkene man ofte ser på bladene om høsten er en sopp som som heter tjæreflekk (Rhytisma acerinum). Treet tar ikke spesielt skadet av soppen. Blomstene er gulgrønne og sitter i skjermkvaster som står opp. Har frukter (“neser”)

ved at spisslønn har en butt vinkel mellom vingene på frukten, platanlønn har spiss vinkel.

Andre navn: lønn

Engelsk navn: Norway Maple

Forvekslingsarter: Platanlønn (Acer pseudoplatanus)

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Lønnefamilien (Sapindaceae)
Slekt      Lønneslekta (Acer)
Art       Spisslønn (Acer platanoides)