Miljolare.no

Art: Bjørneskjegg (Trichophorum cespitosum)

Bjørneskjegg (Trichophorum cespitosum)
Opphavsrett: Siri Skoglund

Bjønnskjegg er en gresslignende plante som vokser i tette tuer. Stråene er stive og har noen få brune blomster i toppen. Den vokser på myrer og i fuktig lyngvegetasjon. På stier finner man ofte tuer av nedtråkket bjønnskjegg.

Inkluderer også underarten småbjønnskjegg (Trichophorum cespitosum ssp. cespitosum)

Andre navn: bjønnskjegg, småbjønnskjegg

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Klasse    Enfrøblader (Liliopsida)
Familie     Starrfamilien (Cyperaceae)
Slekt      Sveltullslekta (Trichophorum)
Art       Bjørneskjegg (Trichophorum cespitosum)
Underart        Småbjørneskjegg (Trichophorum cespitosum subsp. cespitosum)
Underart        Storbjørneskjegg (Trichophorum cespitosum subsp. germanicum)