Miljolare.no

Varietet: Lapplandsbjørk (Betula pendula var. lapponica)

Andre navn: lapphengebjerk, lapphengebjørk, lapphengjebjørk, lapplandsbjerk

Rødlistestatus (2021): Sårbar

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Bjørkefamilien (Betulaceae)
Slekt      Bjørkeslekta (Betula)
Art       Hengebjørk (Betula pendula)
Varietet        Lapplandsbjørk (Betula pendula var. lapponica)