Miljolare.no

Art: Kjempemjødurt (Filipendula kamtschatica)

Svartelistestatus: Høy risiko

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Rosefamilien (Rosaceae)
Slekt      Mjødurtslekta (Filipendula)
Art       Kjempemjødurt (Filipendula kamtschatica)