Miljolare.no

Art: Tjerngras (Littorella uniflora)

Tjerngras (Littorella uniflora)

Bladene er stive, korte (2-10cm) og tjukke (tjukkere enn hos brasmegras) og danner enkle rosetter med utløpere. Planten har uanseelige blomster som bare forkommer når planten er tørrlagt. Tjerngras finnes på grunt vann eller i strandkanten ved næringsfattige og noe næringsrike innsjøer. I forsurete innsjøer på Sørlandet kan den danne store tepper på bunnen. Arten finnes nord til Nordland.

Andre navn: tjønngras

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Maskeblomstfamilien (Plantaginaceae)
Slekt      Tjerngrasslekta (Littorella)
Art       Tjerngras (Littorella uniflora)