Miljolare.no

Art: Sommerfloks (Phlox drummondii)

Andre navn: sommarfloks

Svartelistestatus: Ikke vurdert

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Fjellflokkfamilien (Polemoniaceae)
Slekt      Floksslekta (Phlox)
Art       Sommerfloks (Phlox drummondii)