Miljolare.no

Art: Kalkkarse (Hornungia petraea)

Rødlistestatus: Kritisk truet

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Korsblomstfamilien (Brassicaceae)
Slekt      Kalkkarseslekta (Hornungia)
Art       Kalkkarse (Hornungia petraea)