Miljolare.no

Art: Høstgull (Silphium perfoliatum)

Andre navn: haustgull, skålplante

Svartelistestatus: Ikke vurdert

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Kurvplantefamilien (Asteraceae)
Slekt      Høstgullslekta (Silphium)
Art       Høstgull (Silphium perfoliatum)