Miljolare.no

Art (sp.): Forglemmegei (Myosotis sp.)

Den vanligste arten av denne slekten er engforglemmegei

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Rubladfamilien (Boraginaceae)
Slekt      Forglemmegeislekta (Myosotis)
Art (sp.)       Forglemmegei (Myosotis sp.)