Miljolare.no

Art: Gaissakattefot (Antennaria nordhageniana)

Rødlistestatus: Sterk truet

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Kurvplantefamilien (Asteraceae)
Slekt      Kattefotslekta (Antennaria)
Art       Gaissakattefot (Antennaria nordhageniana)