Miljolare.no

Art: Fuglereir (Neottia nidus-avis)

Andre navn: fuglerede

Rødlistestatus (2021): Nær truet

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Klasse    Enfrøblader (Liliopsida)
Familie     Orkidéfamilien (Orchidaceae)
Slekt      Fuglereirslekta (Neottia)
Art       Fuglereir (Neottia nidus-avis)