Miljolare.no

Art: Narrmarihand (Anacamptis morio)

Andre navn: narrmarihånd

Rødlistestatus (2021): Kritisk truet

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Klasse    Enfrøblader (Liliopsida)
Familie     Orkidéfamilien (Orchidaceae)
Slekt      Narrmarihandslekta (Anacamptis)
Art       Narrmarihand (Anacamptis morio)