Hopp til hovedinnhold

Hva heter skyene?

Her er noen ressurser som kan brukes til å lære om eller undervise om skytypene. Vi anbefaler at dere tar med dere skybeskrivelsene når dere skal ut i felt.

10 skytyper

Vi har laget en oversikt over de ti hovedskytypene og hvilke høyder de opptrer i. Skriv gjerne ut i A3 som en liten plakat.

Inndelingen gjelder norske forhold og det er høyden på skyens underside som avgjør om skytypen tilhører lave, middels eller høye skyer. Bygeskyen tilhører derfor lave skyer selv om den strekker seg gjennom alle høydene. Plansjen er basert på et arbeid av Valentin de Bruyn (Coton) og gitt ut under lisensen CC BY-SA 3.0.

Skykort

Her er «fotballkort» med bilde og tekst av alle hovedskytypene. Alle kortene er på ett ark og kan laminers og klippes opp av elevene selv. Bruk kortene som hjelp når dere skal bestemme skytype.

Tektstene på kortene er basert på Naturfagsenterets skyatlas av Pål Kirkeby Hansen. Fargefeltet øverst på kortet sier noe om skyen er høy, mellomhøy eller lav. Kortene gir også informasjon om hva skyen består av og om den gir nedbør. Bildene på kortene viser en typisk representant for skytypen men de forekommer i ulike varianter. Bruk derfor tekstene til identifiseringen.

Skyatlaset

Formålet med kampanjen er nettopp å lage en hjelp til å identifisere skyer. Etter hvert som vi får inn bilder og data vil dette kunne brukes til å avgjøre hva du har observert. 

Et skyatlas er et bildebasert oppslagsverk med skytyper. Bildene viser hvordan en skytype kan se ut, og i hvilke værforhold den opptrer i. Skyatlas blir brukt som lærebok og verktøy for meteorologer, men er nyttig for alle som er opptatt av været.  Når en ekspert har fått sett på og godkjent bildene som er lastet opp, vil de bli en del av atlaset. Før dette er de bare en del av bildegalleriet kalt «Observasjoner».