Hopp til hovedinnhold

Slik gjennomføres kampanjen

I årets forskningskampanje skal vi sammen lage et skyatlas som dokumenterer alle slags skyer vi ser. Dere skal ta bilder av skyer og laste opp disse sammen med noen opplysninger om værforhold da bildene ble tatt. Dere skal også prøve å finne ut hvilke skytype dere ser både i eget og andres bilder. Jo flere som blir med, jo bedre blir skyatlaset.

De ti hovedtypene av skyer. Denne figuren er fra en plansje som kan lastes ned og brukes fritt. Les mer under.

Hjelp til å avgjøre skytypene 

Det er bare ti hovedtyper av skyer, men de opptrer i ulike varianter og noen kan ligne hverandre. For å hjelpe dere med dette, har vi har laget fotballkort for hver av skytypene og en plansje som gir oversikt over alle. Begge er i form av to PDFer som  kan lastes ned og brukes fritt.

Beskrivelsen på kortene finner du også i skyatlaset  Etter hvert som dere og andre laster opp bilder vil skyatlaset bli en god hjelp for å finne frem til rett skytype.

Gå ut, se opp og ta bilder!

Ta med elevene ut, se etter ulike skytyper og ta bilder av dem. Klarer skolen å finne alle ti skytypene i løpet av kampanjen? Elevene kan også ta bilder i hjemmelekse for å få mer varierte bilder, dersom det er anledning til det. Vi stiller fire enkle krav til bildene som lastes opp.

Krav til bildene som lastes opp

1. Én skytype om gangen

Det er ofte flere ulike typer skyer på himmelen samtidig. Ta bilder slik at utsnittet i hovedsak viser én skytype om gangen.

2. Ta med litt av omgivelsene

For å gi en indikasjon på størrelse og høyde, bør bildene også vise litt av området rundt, for eksempel fjell eller bygninger.

3. Ingen ansikter

Ikke ta bilder som viser mennesker.

4. Ta egne bilder

Ikke bruk bilder fra nettet.

Himmel, fjell og vi har tatt det selv. Eksempel på et bilde slik vi gjerne vil ha det.

Observér værforholdene og himmelen

Når dere er ute skal dere gjøre noen observasjoner som kan hjelpe dere med å avgjøre hvilken skytype dere ser. Det dere observerer kan dere sammenligne med både bilde, tekst og annen faktainformasjon på kortene: Kortene gjør det lett å eliminere de som ikke passer. For eksempel: Er skyen både konturløs og lav er det sannsynligvis tåkeskyer dere ser. Under finner dere en sjekkliste for hva dere skal se etter, og som er nyttig å ha med ut.

Nyttige spørsmål for å fastslå skytype

Hvilken form har skyene?

Er de oppbrutte (haugskyer, bygeskyer, makrellskyer og rukleskyer), konturløse (tåkeskyer, lagskyer, slørskyer), en kombinasjon (bukleskyer) eller som tynne hår (fjærskyer)?

Hvor høyt er skyene?

Dersom du kan fastslå hvor langt ned til bakken skyene går, er du et godt stykke på vei. Se i plansjen og på kortene hvilke høyder de ulike skyene opptrer i.

Faller det nedbør?

Er det regn, yr, snø eller hagl? Sjekk kortene for hvilke skyer som gir nedbør!

Hvilken farge har skyen?

Hvor lys eller mørk skyen er, kan være til hjelp med å skille mellom de konturløse skyene.

Er solen synlig gjennom skyen?

I hvilken grad du kan se solen gjennom skyen, kan være til hjelp for å skille de høye fra middels høye skyer. Les på kortene og sammenlign.

Hvor stor del av himmelen var dekket av skytypen?

Noen skytyper, som bukleskyer og slørskyer, dekker gjerne hele himmelen.

Forandrer skydekket seg mens vi observerer?

Hvis det er vanskelig å fastslå skytype, kan det være fordi du observerer overgangsformer eller ulike skytyper i flere høyder.

Skykort for fjærsky Last ned kortene

Registrering av bilde og observasjoner

Elevene bruker elevkoder til å logge inn for å laste opp bildet og registrere opplysninger om værforholdene og skyen. Elevkoder gir elevene en begrenset tilgang til å registrere data ved å logge seg på med kun en kode. Elevkoder har du enten mottatt på e-post, eller du kan ganske enkelt opprette dem selv. Hele grupper eller klasser benytter samme kode.

Elevene bruker elevkoder til å logge innfor å laste opp bildet og registrer opplysninger om værforholdene og skyen. Elevkoder gir elevene en begrenset tilgang til å registrere data ved å logge seg på med kun en kode. Elevkoder har du enten mottatt på e-post, eller kan ganske enkelt . Hele grupper eller klasser benytter samme kode.

Steg 1: Bilde, samtykke og opphavsrett

Bildene og tilhørende observasjoner vil bli liggende offentlig på nettsidene. Elevkodene sikrer anonymitet for den enkelte elev. Åndsverkloven gir imidlertid alle, uansett alder, rett til å krediteres for sitt bilde, dersom de ønsker det.

Siden dette er et forskningsprosjekt, kreves det også at den enkelte er klar over at de og data de samler inn kan bli forsket på. Personer under 15 år må ha samtykke fra sine forelde til dette. Første siden i opplastingen reflekterer disse hensynene. Mer om personvern finnes på en egen side

Steg 2: Når, hvor og hvem

Etter bildet er valgt og lastet opp, får en spørsmål om hvor og når det er tatt samt hvem som er fotograf. Av personvernhensyn, oppfordrer vi til å unngå fullt navn, men i stedet skrive bare fornavn og antall år, eller ikke krysse av for å vise navn på fotograf i det hele tatt.

Steg 3: Værforhold og analyse av skyen

I dette steget skal dere svare på spørsmål om værforhold, skyenes utseende og andre observasjoner som er gjort ute. Her skal dere i tillegg velge skytype.

Steg 4: Værsymbol

I forskingskampanjen gjennomfører vi også en undersøkelse av hvilket værsymbol som deltakerne mener passer til de forskjellige skyene. Etter at du har lagt inn observasjoner og valgt skytype, vil du få opp en rekke værsymboler. Velg det symbolet som du mener passer best til været da du tok bildet. Dersom du har forslag til forbedringer, kan du skrive det som en kommentar.

Værsymbolene som velges, sammen med bildene av de ulike skytypene, vil bli analysert og brukt i forskning. I den forbindelse ønsker vi derfor at deltakerne også registrerer alder og kjønn, slik at vi kan gjøre sammenligninger og finne likheter og forskjeller. Ut i fra dette håper vi å lære noe om hvordan folk selv ville brukt værsymboler, noe som kan være annerledes enn det meteorologene hadde tenkt. På denne måten kan også værvarsler forbedres.

Det du oppgir i dette steget bil kun bli vist i form av sammendrag og ikke sammen med bildet og de andre opplysningene fra steg 1-3.

Vurdering av skytype i andres bilder

Mens elevene fortsatt er innlogget, har de mulighet til også å vurdere skytype i andres bilder og gi en kort begrunnelse eller kommentar. Dette er også en mulighet til å bidra for de som ikke har tatt og lastet opp egne bilder. 

«Stem» på skytype i bildene - Alle kan vurdere og si sin mening om skytype i andres bilder

Muligheten for vurdering av andre bilder finnes på hver enkelt observasjon i resultatsidene. Vi ønsker både vurderinger av bilder der en er uenig og der en er enig i skytype. Bilder der observatør ikke har klart å komme frem til skytype, finnes også i en egen seksjon med forundringsskyer. Her er vurderinger spesielt ønsket.

Kvalitetssikring

Vi er heldig å ha med oss statsmeteorolog Anders Sivle til å se gjennom registreringene ukentlig i løpet av kampanjeperioden. I dette arbeidet vil vi kunne gjøre følgende med registreringene:

  • Godkjente registreringer vil bli ”låst” og blir offisielt en del av atlaset
  • Skytype kan bli endret der meteorologen mener noe annet
  • Andre åpenbare feil i registreringene kan bli rettet
  • Bilder som ikke er av skyer, viser personer eller er hentet fra nettet blir slettet fortløpende. 

Meteorologen vil i likhet med elevene også kommentere bildene. Se innom dine registreringer etter én uke for hans kommentarer og andres vurderinger av skytype. Hadde du rett?