Hopp til hovedinnhold

Resultater

Planter i og ved ferskvatn
05.06.2015
Dalgård skole
Bekk/ bekkmunning Haukvatnet (Trondheim, Trøndelag)
Bekkeblom (Caltha palustris)
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)
Stivt brasmegras (Isoëtes lacustris)
Hvit nøkkerose (Nymphaea alba)
Bakkesoleie (Ranunculus acris)
Planteregistreringer
13.06.2013
Dalgård skole
Bekk/ bekkmunning Haukvatnet (Trondheim, Trøndelag)
Gran (Picea abies)