Hopp til hovedinnhold

Resultater

Planteregistreringer
30.08.2021
Bodin videregående skole
Bodin videregående og Maritime Fagskole (Bodø, Nordland)
Selje (Salix caprea)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Planteregistreringer
30.08.2021
Bodin videregående skole
Bodin videregående og Maritime Fagskole (Bodø, Nordland)
Bjørk (Betula pubescens)
Selje (Salix caprea)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Planteregistreringer
27.08.2021
Bodin videregående skole
Bodin videregående og Maritime Fagskole (Bodø, Nordland)
 
Planteregistreringer
27.08.2021
Bodin videregående skole
Bodin videregående og Maritime Fagskole (Bodø, Nordland)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Planteregistreringer
19.08.2021
Bodin videregående skole
Bodin videregående og Maritime Fagskole (Bodø, Nordland)