Hopp til hovedinnhold

Resultater

Planteregistreringer
22.05.2013
Billefjord Sjøsamiske Oppvekstsenter/Billefjord skole
billefjord (Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Bjørk (Betula pubescens)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Planteregistreringer
27.05.2013
Billefjord Sjøsamiske Oppvekstsenter/Billefjord skole
billefjord (Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Hvitlyng (Andromeda polifolia)
Molte (Rubus chamaemorus)
Planteregistreringer
21.05.2013
Billefjord Sjøsamiske Oppvekstsenter/Billefjord skole
billefjord (Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Bekkeblom (Caltha palustris)
Planteregistreringer
16.05.2013
Billefjord Sjøsamiske Oppvekstsenter/Billefjord skole
billefjord (Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Selje (Salix caprea)
Løvetannslekta (Taraxacum)
Hestehov (Tussilago farfara)