Hopp til hovedinnhold

Resultater

Planteregistreringer
27.05.2020
Blindern videregående skole
møllesvingen (Oslo)
Frøplanter (Spermatophyte)
Planteregistreringer
27.05.2020
Blindern videregående skole
(Oslo)
Spisslønn (Acer platanoides)
Platanlønn (Acer pseudoplatanus)
Hundekjeks (Anthriscus sylvestris)
Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
Vinterkarse (Barbarea vulgaris)
Buksvømmere (Corixidae)