Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Solør videregående skole/Avdeling Sønsterud
Observatører:Johannes Kvesetberget
Område:Kvesetberget (Åsnes, Innlandet)
Dato:07.01.2021
Aktivitet:Spor og sportegn

Funn


Art:Elg (Alces alces)
Type sportegn:Fotspor
Kommentar:På bilde 1 ser du avføring av elg. På Bilde 2 ser du urin av elg. På bilde 3 ser du hår av elgen. På bilde 4 ser du at elgen har sittet/ligget.


Art:Gaupe (Lynx lynx)
Type sportegn:Fotspor
Kommentar:Mulig Gaupespor.


Art:Hare (Lepus timidus)
Type sportegn:Fotspor
Kommentar:På bilde 1 ser du Hare avføring og på bilde 2 ser du har spor. På bilde 3 ser du at haren har gnagd på ospen.


Art:Rever (Vulpes)
Type sportegn:Fotspor
Kommentar:På bilde 1 har jeg funnet reve spor der den har lagt ifra seg avføring. På bilde 2 fant vi spor som vi egentlig skulle følge men det stoppet opp like bori der fordi den hadde gått på veien.