Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Solør videregående skole/Avdeling Sønsterud
Observatører:Anna Birkely
Område:Rønåsberget (Åsnes, Innlandet)
Dato:07.01.2021
Aktivitet:Spor og sportegn

Funn


Art:Elg (Alces alces)
Type sportegn:Dyretråkk
Kommentar:Dette er dyretråkk av elg. Man kan se at det er et klovdyr som har gått her og sporet er rundt 13 cm langt.


Art:Hare (Lepus timidus)
Type sportegn:Dyretråkk
Kommentar:Her har jeg tatt bilde av harespor. Sporet fulgte en sti i skogen, sporet endte nedi ei grop ved en bekk, der det var veldig tett med busker.


Art:Rådyr (Capreolus capreolus)
Type sportegn:Dyretråkk
Kommentar:Her er det dyretråkk av rådyr. Det hadde snødd igjen i sporene, men kunne fortsatt forstå at det var av et rådyr. På bilde nummer tre er det to forskjellige sportegn, beiteskade og urin.


Art:Rødrev (Vulpes vulpes)
Type sportegn:Dyretråkk
Kommentar:Her har jeg tatt bilde av dyretråkk fra en rev. Selv om det var snø i sporene kunne jeg se at det var fra rev. På grunn av at sporene er ganske små og går i en rett sti over et åpent område.


Art:Snømus (Mustela nivalis)
Type sportegn:Dyretråkk
Kommentar:Her ser vi dyretråkk etter snømusa. På bilde nummer en er sporet mer tydelig, mens på bilde nummer to ser vi hvor snømusa har gått. Sporet endte opp under litt halm på jordet.