Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Solør videregående skole/Avdeling Sønsterud
Område:vennolumsvegen 65 (Gran, Innlandet)
Dato:05.01.2021
Aktivitet:Spor og sportegn

Funn


Art:Hare (Lepus timidus)
Type sportegn:Dyretråkk
Kommentar:her har jeg finnet spor etter hare. bilde 1 viser et hare spor, hele sporet blei målt til 50cm langt. bilde 2-3 viser spor rekker, haren har trolig ikke hat hastverk fordi sporene er tette og den ser ikke ut til å ha hat høy hastighet. bilde 4 viser en typisk plass vor haren oppholder seg med veltede trør og spesielt der det er mat. bild 5 viser en selje kvist haren har gnagd på, dette er med sikkerhet hare fordi det er en ren snitt flate og det var ved bakken. bilde 6-8 viser plasser hvor haren har sittet stille. bilde 8 viser også hare møkk, den er karakteristisk rund og ser man nærmer på den er det mest grove fibere i den.


Art:Rådyr (Capreolus capreolus)
Type sportegn:Dyretråkk
Kommentar:her har jeg funnet litt om rådyret. bilde 1 viser en spor rekke hvor rådyret har gått vanlig. bilde 2 viser et rådyr spor. bilde 3 og 4 viser et strekke hvor rådyret trolig har vært støkt og hoppen i snøen bortover, jeg la opp kombien for sammenligning i lengden. bilde 5 viser et jorde hvor rådyra har gravd og spist.


Art:Rødrev (Vulpes vulpes)
Type sportegn:Dyretråkk
Kommentar:jeg har funnet spor, møkk, mat rester og litt om adferden til reven. bildet 1 et et revspor. bilde 2 er møkk etter reven. bilde tre er et rådyr bein der reven har vært flere ganger. bilde 4 er en spor rekke hvor reven har gått sikksak ut på jordet og inn i jorde kanten. bilde 5 er et sted der reven har gravd og markert nedi. bilde 6 et litt om adferden til reven der den har luska rundt låven og vært nyskjerig på om det er noe etanes. bilde 7 har reven gravd ut ei mauertue. bilde 8 er en spor rekke av reven