Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Solør videregående skole/Avdeling Sønsterud
Observatører:Stella Smette Potter
Område:Vermundsjøen (Åsnes, Innlandet)
Dato:05.01.2021
Aktivitet:Spor og sportegn

Funn


Art:Elg (Alces alces)
Type sportegn:Fotspor
Kommentar:Utifra dette sporet, syntes jeg det ser ut som elgen går med et vanlig tempo. Bilde 1 er av det første elgsporet jeg fant. Jeg fulgte sporene opp i skogen, og kom ut på et annet jorde lenger opp. Der hadde det vært flere elg. Bilde 3 viser et mye mindre spor enn det første jeg fant. Dette var bare 15-16 cm ca, mens det første jeg fant var over 20cm. Det minste sporet var altså mest sannsynlig fra en elgkalv.


Art:Elg (Alces alces)
Type sportegn:Leie
Kommentar:Når jeg fulgte sporene fra jordet og opp i skogen, kom jeg over denne hvile/soveplassen.


Art:Rådyr (Capreolus capreolus)
Type sportegn:Fotspor
Kommentar:mellom bilde 1 og bilde 2, er det 1meters mellomrom, det vises på bilde nr 3. dette er tegn på at rådyret har hatt fart, og hoppet/sprunget. På bilde nr 4 derimot, er det et bilde av en rett gange. Det viser oss at her har rådyret vanlig gangfart. Sporene på bilde 1 og 2 er tatt like ved en riksvei og bolighus. Jeg fulgte sporet som gikk fra jordet og opp i skogen, og bilde nr 4 er fra der jeg kom ut av skogen. Rådyret har kanskje blitt skremt av en bil og løpt opp mot skogen, og deretter senket farten fra å løpe til å gå vanlig da den kom lenger inn i skogen og tilslutt ut på jordet lenger opp. Bilde nr 5 er et nærbilde av sporet. Ca 5-6 cm.


Art:Rødrev (Vulpes vulpes)
Type sportegn:Fotspor
Kommentar:Revespor ca 4cm. Nysgjerrig og leter i snøen, går mye sikksakk og rundt omkring.


Art:Rødrev (Vulpes vulpes)
Type sportegn:Urin på snø


Art:Rødrev (Vulpes vulpes)
Type sportegn:Hi
Kommentar:Har i mange år visst om dette revehiet i en gammel potetkjeller. Er mye revespor utenfor, men også veldig mye rådyrspor. Det var veldig mye om hverandre, så i noen tilfeller var det vanskelig å følge det samme sporet på både rev og rådyr. Det møtte andre spor, gamle spor med snø, andre ferske spor, osv... Bilde nr 2 er av den andre inngangen/utgangen av hiet.