Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Solør videregående skole/Avdeling Sønsterud
Observatører:Jon Anders Salberg
Område:Baltebølsvegen 9 (Åsnes, Innlandet)
Dato:05.01.2021
Aktivitet:Spor og sportegn

Funn


Art:Gaupe (Lynx lynx)
Type sportegn:Fotspor
Kommentar:Forholdsvis et spor som går rett fram, svinger litt til venstre uten noen form for stopp. Heller ingen spor av ekskrementer- Utrolig vanskelig å identifisere arten, men etter mye søk i forskjellige oppslag velger jeg identifisere denne som en gaupe som er i trav. Men om dette stemmer er jeg usikker på.


Art:Rådyr (Capreolus capreolus)
Type sportegn:Fotspor
Kommentar:Forholdsvis et spor som går rett fram uten noen form for stopp. Heller ingen spor av ekskrementer


Art:Rødrev (Vulpes vulpes)
Type sportegn:Fotspor
Kommentar:Forholdsvis et spor som går rett fram uten noen form for stopp. Heller ingen spor av ekskrementer. Vi er litt usikre på om sporet tilhører rev eller vanlig hund. Sporet kan ha krympet og snødd litt igjen, derfor er svaret litt usikkert.