Miljolare.no

Registreringer

Kystprogrammet: Generelle observasjoner
22.09.2000
Liland skole
Liland (Evenes, Nordland)
 
Planter i og ved ferskvatn
08.09.2000
Halden videregående skole Avdeling Christian August/Avdeling Christian August
Krussætertjern (Halden, Viken)
Flaskestarr (Carex rostrata)
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)
Sverdlilje (Iris pseudacorus)
Blærerotfamilien (Lentibulariaceae)
Botnegras (Lobelia dortmanna)
Nøkkerosefamilien (Nymphaeaceae)
Takrør (Phragmites australis)
Tjernaks (Potamogeton natans)
Smådyr i ferskvatn
08.09.2000
Halden videregående skole Avdeling Christian August/Avdeling Christian August
Krussætertjern (Halden, Viken)
Midd (Acari)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Biller (Coleoptera)
Hoppekreps (Copepoda)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Øyenstikkere (Odonata)
Steinfluer (Plecoptera)
Vårfluer (Trichoptera)
Kystprogrammet: Generelle observasjoner
05.09.2000
Jordet skole
Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark)
(9)
 
Kystprogrammet: Søppel
05.09.2000
Jordet skole
Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark)
(9)
 
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
05.09.2000
Jordet skole
Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark)
(9)
Beinfisk (Actinopterygii)
Fjæremark (Arenicola marina)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Rur (Balanidae)
Krabber (Brachyura)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
Strandsnegler (Littorina)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Mink (Neovison vison)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Albusnegl (Patella)
Kamskjell (Pectinidae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Knivskjell (Solenidae)
Skilpaddesnegl (Tectura)
Kystprogrammet: Beskrivelse av enheten
05.09.2000
Jordet skole
Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark)
(9)
 
Kystprogrammet: Påvirkning fra land
05.09.2000
Jordet skole
Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark)
(9)
 
Kystprogrammet: Stedidentifikasjon
05.09.2000
Jordet skole
Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark)
(9)
 
Kystprogrammet: Generelle observasjoner
05.09.2000
Jordet skole
Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark)
(8)
 
Kystprogrammet: Søppel
05.09.2000
Jordet skole
Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark)
(8)
 
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
19.09.2000
Jordet skole
Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark)
Beinfisk (Actinopterygii)
Fjæremark (Arenicola marina)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Rur (Balanidae)
Krabber (Brachyura)
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Japansk drivtang (Sargassum muticum)
Kystprogrammet: Beskrivelse av enheten
19.09.2000
Jordet skole
Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark)
 
Kystprogrammet: Påvirkning fra land
19.09.2000
Jordet skole
Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark)
 
Kystprogrammet: Stedidentifikasjon
05.09.2000
Jordet skole
Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark)
(8)
 
««første 212191-212195 av 212195