Miljolare.no

Registreringer

Kor salt er vatnet?
28.08.1998
Bjertnes videregående skole
Harestuvannet (Lunner, Oppland)
Leiingsevne ved 20 ºC (ferskvatn):
57 µS/cm
Er vatnet vårt surt?
06.09.2000
Bjertnes videregående skole
Harestuvannet (Lunner, Oppland)
pH 6.7 (vann)
Undersøkje utsjånad og lukt
28.08.1998
Bjertnes videregående skole
Harestuvannet (Lunner, Oppland)
Siktedjupn: 2 m
Farge på vatnet: Brunleg
Kor salt er vatnet?
06.09.2000
Bjertnes videregående skole
Harestuvannet (Lunner, Oppland)
Leiingsevne ved 20 ºC (ferskvatn):
58 µS/cm
Er vatnet vårt surt?
06.09.2000
Bjertnes videregående skole
Harestuvannet (Lunner, Oppland)
pH 7 (vann)
Undersøkje utsjånad og lukt
01.09.1999
Bjertnes videregående skole
Harestuvannet (Lunner, Oppland)
Siktedjupn: 3.5 m
Farge på vatnet: Brunleg
Fisk i ferskvatn
05.09.2000
Halden videregående skole Avdeling Christian August/Avdeling Christian August
Krussætertjern (Halden, Østfold)
Abbor (Perca fluviatilis)
Smådyr i ferskvatn
04.09.2000
Sæbø skule
Lisjeelva (Ørsta, Møre og Romsdal)
Midd (Acari)
Edderkopper (Araneae)
Biller (Coleoptera)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Teger (Heteroptera)
Igler (Hirudinea)
Rundormer (Nematoda)
Taglormer (Nematomorpha)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Stankelbein (Tipulidae)
Vårfluer (Trichoptera)
Er vatnet vårt surt?
30.08.2000
Kaupanger skule
Kaupangerelva (Sogndal, Sogn og Fjordane)
(Bomben )
pH 7.6 (vann)
Variasjonar i temperatur og is
30.08.2000
Kaupanger skule
Kaupangerelva (Sogndal, Sogn og Fjordane)
(Bomben )
 
Vassføring, straum og erosjon
30.08.2000
Kaupanger skule
Kaupangerelva (Sogndal, Sogn og Fjordane)
(Bomben )
 
Strandtyper
30.08.2000
Nordreisa videregående skole Ráissa Joatkkaskuvla
Stornes (Nordreisa, Troms)
(Stasjon 4 )
 
Strandtyper
30.08.2000
Nordreisa videregående skole Ráissa Joatkkaskuvla
Stornes (Nordreisa, Troms)
(Stasjon 3 )
 
Strandtyper
30.08.2000
Nordreisa videregående skole Ráissa Joatkkaskuvla
Stornes (Nordreisa, Troms)
(Stasjon 2 )
 
Strandtyper
30.08.2000
Nordreisa videregående skole Ráissa Joatkkaskuvla
Stornes (Nordreisa, Troms)
(Stasjon 1 )
 
««første 208156-208166 av 208166