Miljolare.no

Registreringer

Kystprogrammet: Beskrivelse av enheten
13.09.2000
Buøy skole
Buøy (Stavanger, Rogaland)
(Grønnavigå )
 
Kystprogrammet: Påvirkning fra land
13.09.2000
Buøy skole
Buøy (Stavanger, Rogaland)
(Grønnavigå )
 
Kystprogrammet: Stedidentifikasjon
13.09.2000
Buøy skole
Buøy (Stavanger, Rogaland)
(Grønnavigå )
 
Kystprogrammet: Generelle observasjoner
13.09.2000
Buøy skole
Buøy (Stavanger, Rogaland)
(Galeivågen )
 
Kystprogrammet: Søppel
13.09.2000
Buøy skole
Buøy (Stavanger, Rogaland)
(Galeivågen )
 
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
13.09.2000
Buøy skole
Buøy (Stavanger, Rogaland)
(Galeivågen )
Beinfisk (Actinopterygii)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Rur (Balanidae)
Krabber (Brachyura)
Grønnalger (Chlorophyta)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Kamskjell (Pectinidae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
13.09.2000
Buøy skole
Buøy (Stavanger, Rogaland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Rur (Balanidae)
Krabber (Brachyura)
Grønnalger (Chlorophyta)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Kamskjell (Pectinidae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Kystprogrammet: Beskrivelse av enheten
13.09.2000
Buøy skole
Buøy (Stavanger, Rogaland)
 
Kystprogrammet: Påvirkning fra land
13.09.2000
Buøy skole
Buøy (Stavanger, Rogaland)
(Galeivågen )
 
Kystprogrammet: Stedidentifikasjon
13.09.2000
Buøy skole
Buøy (Stavanger, Rogaland)
(Galeivågen )
 
Planter i og ved saltvatn
12.09.2000
Nordreisa videregående skole Ráissa Joatkkaskuvla
Stornes (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
(Stasjon 3 )
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Fingertare (Laminaria digitata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Brunalgar (Phaeophyta)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Vassføring, straum og erosjon
08.09.2000
Slemmestad ungdomsskole
Bøbekken (Asker, Viken)
 
Smådyr i ferskvatn
08.09.2000
Slemmestad ungdomsskole
Bøbekken (Asker, Viken)
Fjærmygg (Chironomidae)
Chironomus
Vannlopper (Cladocera)
Buksvømmere (Corixidae)
Dafnier (Daphnia)
Teger (Heteroptera)
Vannskorpion (Nepa cinerea)
Steinfluer (Plecoptera)
Mudderfluer (Sialidae)
Fisk i ferskvatn
06.09.2000
Kaupanger skule
Kaupangerelva (Sogndal, Vestland)
Ørret (Salmo trutta)
Fisk i ferskvatn
08.09.2000
Halden videregående skole Avdeling Christian August/Avdeling Christian August
Krussætertjern (Halden, Viken)
Abbor (Perca fluviatilis)
««første 170 746 - 170 760 av 170 760