Hopp til hovedinnhold

Registreringer

Snegler
18.05.2012
Utsira skole
Utsira (Utsira, Rogaland)
Svartskogsnegl (Arion ater)
Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
Hagesnegl (Cepaea hortensis)
Nettkjølsnegl (Deroceras reticulatum)
Snegler (Gastropoda)
Blekkjølsnegl (Lehmannia marginata)
Sommerfugler i Norge
24.05.2011
Utsira skole
Utsira (Utsira, Rogaland)
Brun bjørnespinner (Arctia caja)
Rapssommerfugl (Pieris napi)
Admiral (Vanessa atalanta)