Miljolare.no

Rike: Urdyrriket (Cercozoa)

Urdyrriket (Cercozoa)
Opphavsrett: Siri Skoglund

Systematikk:

RikeUrdyrriket (Cercozoa)
Klasse Granuloreticulosea
Orden  Poredyr (Foraminiferida)
Rekke Rhizaria
Klasse  Stråledyr (Radiolaria)
Divisjon Øyeflagellater (Euglenophyta)
Klasse  Øyeflagellater (Euglenophyceae)
Slekt   Euglena
Slekt   Phacus
Slekt   Trachelomonas