Miljolare.no

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)

Når kommer våren?
09.08.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
08.08.2022 Blomstring blåknapp
Planteregistreringer
05.08.2022
Kjell Leiråmo
Leiråmo (Beiarn, Nordland)
Myrmjølke (Epilobium palustre)
Når kommer våren?
03.08.2022
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
03.08.2022 Blomstring blåknapp
03.08.2022 Blomstring jåblom
03.08.2022 Blomstring solblom
Når kommer våren?
23.07.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
22.07.2022 Blomstring åkervindel
23.07.2022 Blomstring knoppurtslekta
Når kommer våren?
21.07.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
21.07.2022 Blomstring nyseryllik
Når kommer våren?
20.07.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
18.07.2022 Blomstring balderbrå
18.07.2022 Blomstring gullris
17.07.2022 Blomstring åkersvinerot
Når kommer våren?
15.07.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
14.07.2022 Blomstring tungras
Når kommer våren?
14.07.2022
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
14.07.2022 Blomstring klokkelyng
14.07.2022 Blomstring øyentrøstslekta
Når kommer våren?
14.07.2022
Ottar Sætre
Valle (Ålesund, Møre og Romsdal)
14.07.2022 Blomstring rome
Når kommer våren?
14.07.2022
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
14.07.2022 Blomstring sløke
14.07.2022 Blomstring småengkall
14.07.2022 Blomstring sumphaukeskjegg
14.07.2022 Blomstring gråurtslekta
Når kommer våren?
13.07.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
23.06.2022 Blomstring åkersvineblom
Når kommer våren?
13.07.2022
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
13.07.2022 Blomstring gullris
Når kommer våren?
13.07.2022
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
13.07.2022 Blomstring nyseryllik
Når kommer våren?
12.07.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
12.07.2022 Blomstring botnegras
12.07.2022 Blomstring rome
Når kommer våren?
11.07.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
04.07.2022 Blomstring kjerteløyentrøst
1 - 15 av 17 860 siste»»