Miljolare.no

Orden: Aphyllophorales

Systematikk:

RikeSoppriket (Fungi)
Rekke Stilksporesopper (Basidiomycota)
Orden  Aphyllophorales