Miljolare.no

Art: Perlesli (Pilayella littoralis)

Kan forvekslast med Ectocarpus (t.d brunsli), men perlesli har motsatt forgreining og formeiringsstrukturar som ligg som perle på ei snor, mens Ectocarpus forgreiner seg med kun ei grein om gongen, og formeiringsorgana er pæreforma i enden på sidegreiner. Finst ofte som påvekst, ikkje minst på tang og tare, der dei gjerne kan sjåast der dei brune tustane flyt utover frå verten.

Systematikk:

RikeDet gule riket (Chromista)
Rekke Ochrophyta
Divisjon  Brunalgar (Phaeophyta)
Klasse   Brunalgar (Phaeophyceae)
Orden    Ectocarpales
Familie     Sli (Ectocarpaceae)
Slekt      Pilayella
Art       Perlesli (Pilayella littoralis)